Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Archiwum projektów

Nahoru

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách 2013 - 2014 | 15.09.2019

Název projektu: Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0108

Příjemce dotace: Ostravská univerzita v Ostravě

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Realizace: 06/2013 – 12/2014 

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na SŠ v MSK a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech.

Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 7 SŠ v MSK prostřednictvím vyvinutí metodiky implementace projektové metody vyučování a inovativních ICT pomůcek do vyučování přírodovědných předmětů.

Hlavním výstupem projektu budou celoroční školní projekty, které budou zpracovávat žáci partnerských škol a následně prezentovat na závěrečném workshopu 

Cíle projektu:
  • Přispět ke zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na SŠ
  • Podporovat a rozvíjet potenciál žáků k vybudování základu pro celoživotní učení
  • Posílení dynamického rozvoje osobnosti žáků oproti statickému učení velkého množství faktů
  • Posilovat mezipředmětové vazby
  • Posilovat měkké dovednosti žáků při skupinové práci a prezentaci projektů
stránky projektu   závěrečná zpráva - gympol

 


Może Cię zainteresować.