Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Nahoru

Rada Szkoły

Skład od 1.09.2023:

Członkowie mianowani podmiotem powołującym:
  • Ing. Bohuslav Niemiec
  • Mgr. Tomasz Pustówka
Przedstawiciele rodziców i uczniów pełnoletnich:
  • Mgr. Dorota Filipczyk
  • Tobiáš Siwek
Przedstawiciele grona pedagogicznego:
  • Mgr. Regina Tietzová
  • Mgr. Leszek Bednarski


(81kb)