Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Zajęcia pozalekcyjne

Nahoru

Chór szkolny Collegium Iuvenum
Kapela gorolsko Zorómbek
Szkolne Kółko Alternatywnych
Prezentacji Artystycznych (SZ.K.A.P.A)


 


Klub Sportowy "Gimpel" - gry sportowe

Book & Film Club

Pisanie na PC

Debate Club

Finanse i ja