Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Zajęcia pozalekcyjne

Nahoru

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy:
 • Gry sportowe – mgr Leszek Bednarski, mgr Jerzy Gąsior
 • Chór szkolny Collegium Iuvenum – PaedDr. Leszek Kalina
 • Kapela Zorómbek – PaedDr. Leszek Kalina
 • Pisanie na PC –  Mgr. Sylwia Jančik
 • Book and Film Club – mgr Karolina Ciengiel
 • Debate Club – mgr Karolina Ciengiel
 • PoPoMaFi (popołudnia matematyczno-fizyczne) – doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
 • Konwersacja rosyjska dla klas IV – Mgr. Ilona Pindur
 • Konwersacja niemiecka dla klas III i IV – Mgr. Janina Polednik
 • Łacina dla klas IV – Mgr. Krystyna Heinz
 • Kółko programowania i aktualnych trendów w IT – Mariola Kadłubiec
 • Wiedza finansowa i przedsiębiorczość dla klas III i IV – Ing. Bogdan Siderek