Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Kalendarium życia Juliusza Słowackiego

Nahoru
1809 – 4 września w Krzemieńcu rodzi się Juliusz Słowacki, syn Euzebiusza i Salomei z Januszewskich.

1811 – Ojciec Juliusza zostaje mianowany profesorem literatury na Uniwersytecie Wileńskim i z całą rodziną przeprowadza się do Wilna.

1814 – 10 listopada umiera ojciec Juliusza a matka powraca z synem do Krzemieńca.

1817 – Juliusz Słowacki rozpoczyna formalną edukację w I klasie Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu.

1818 – Salomea poślubia Augusta (Aleksandra) Bécu i przeprowadza się ponownie do Wilna. Słowacki uczęszcza do II klasy gimnazjum przy Uniwersytecie, którą powtarza z powodu choroby.

1822 – Mickiewicz odwiedza dom państwa Bécu.

1824 – Aleksander Bécu, mąż Salomei, zostaje zabity przez piorun kulisty w swym pokoju.

1825 – 30 czerwca Słowacki otrzymuje świadectwo dojrzałości a 15 września zapisuje się na Uniwersytet Wileński na Wydział Nauk Moralnych i Politycznych. Zakochuje się w Ludwice Śniadeckiej. Rozpoczyna pisać wiersze.

1927 – Słowacki spędza wakacje w Krzemieńcu, Żytomierzu, Wierzchówce i w Odessie.

1828 – 21 czerwca Słowacki kończy studia za stopniem kandydata praw. Przez wakacje włóczy się po Podolu.

1829 – w lutym wyjeżdża do Warszawy, gdzie otrzymuje posadę w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Uczestniczy w literackim życiu Warszawy.

1830 – debiutuje drukiem Hugona tworzy poematy Mnich, Jan Bielecki, Arab oraz tragedia Maria Stuart. 12 grudnia ukazuje się Oda do Wolności i Hymn, pierwsza publikacja Słowackiego. 29 listopada wybucha powstanie listopadowe.

1831 – Słowacki pisze wiersze powstańcze, zostaje kurierem ks. Adama Czartoryskiego i 1 kwietnia jedzie do Drezna, 25 lipca do Paryża i do Londynu. Wraca do Paryża 6 września.

1832 – 12 kwietnia wychodzą t. I i II Poezyj. 26 grudnia wyjeżdża do Genewy być może po przeczytaniu Dziadów cz. III. 

1833 – spotyka się z Genewie z Mickiewiczem i Garczyńskim. W Paryżu ukazuje się III tom Poezyj.

1834 – odbywa trzytygodniową wycieczkę w Alpy z rodziną Wodzińskich. W Paryżu wychodzi anonimowo Kordian.

1836 – Przybywa do Rzymu na spotkanie z Januszewskimi. W czerwcu jedzie do Neapolu i na 6 tygodni do Grecji. Powstaje Hymn. W grudniu jest w Egipcie.

1927 –  złożenie prochów poety na Wawelu.

1837 – Odwiedza Ziemię Świętą by w lipcu przybyć do Florencji. Powstaje Anhelli.

1838 – przebywa we Florencji, gdzie dużo pisze, myśli o małżeństwie z Aleksandrą Moszczeńską.

1839 – Ukazuje się Balladyna; Słowacki wraca do Paryża.

1840 – Krasiński radzi Słowackiemu, by pomieszał „trochę żółci do lazurów” w tworzonej poezji. Uczestniczy w prelekcji w Collège de France wraz z Mickiewiczem, gdzie obaj improwizują mowy.

1841 – Rozpoczyna flirt z Joanną Bobrową. W maju ukazuje się Beniowski.

1842 – Pobyt we Frankfurcie. W Paryżu w lipcu spotyka Andrzeja Towiańskiego i staje się towiańczykiem.

1843 – Słowacki zrywa z Kołem Towiańczyków; również zrywa przyjazne stosunki z Krasińskim.

1844 – Podczas pobytu nad Atlantykiem w miejscowości Pornic doświadcza mistycznego przeżycia, po którym powstaje Genezis z Ducha.

1845 – Pisze wiersze i odezwy antytowianistyczne  i przeciw tendencjom prorosyjskim.

1846 – w sierpniu krótkie wakacje w Dieppe. Ukazuje się Mazepa, która stała się sławna w przekładzie niemieckim.

1847 – Spędza czas w Ostędzie z Bobrową. Uczestniczy w rewolucji w Paryżu. 9 kwietnia wyjeżdża do Poznania, by uczestniczyć w powstaniu. W lipcu przebywa we Wrocławiu, 20 – 6 lipca spotkanie z matką. 8 lipca powrót do Paryża.

1849 – odwiedza go Cyprian Norwid. 3 kwietnia Słowacki „zmarł w Paryżu przy ulicy Ponthieu 30 w wieku lat 39” pochowany na cmentarzu Monmartre.