Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Archiwum projektów

Nahoru

Pedagog a tablety ve výuce 2014 - 2015 | 15.09.2019

Název projektu: Pedagog a tablety ve výuce

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0006

Příjemce dotace: SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o

Realizace: 09/2014 – 07/2015  


Cíle projektu:
  • Zvýšení integrace ICT do života školy prostřednictvím odborného školení vedoucích pracovníků v oblasti veřejných zakázek a využívání digitalních technologií ve škole.
  • Zvýšení využívání stávající techniky školy pedagogickými pracovníky prostřednictvím kurzů zaměřených převážně na praktická cvičení.
  • Pořízení tabletů za účelem proškolení pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na praktickou stránku využití těchto zařízení.
  • Zvýšení využití nových moderních dotykových zařízení ve výuce v konkrétních oborových didaktikách.
  • Zajištění vyhodnocení (evaluace) přínosu vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektu na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.
  • Vzdělávací aktivity budou realizovány formou akreditovaných kurzů.


Może Cię zainteresować.