Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Nahoru

Erasmus+ "Help unites"

Akcja kluczowa 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Realizacja: 1.09.2020 - 31.08.2022
Partner: Namik Karamanci Fen Lisesi, Manavgat, Turcja
Tematy: akcje charytatywne + ekologia + społeczeństwo

Projekt Erasmus+ "Help unites" zakłada w sumie cztery spotkania szkół partnerskich: dwa wyjazdy do Turcji (marzec 2022 oraz jesień 2022) oraz dwa pobyty szkoły tureckiej w Czeskim Cieszynie (czerwiec 2022 oraz grudzień 2022).
W ramach tych wyjazdów będą przeprowadzone konkretne działania:
- w marcu i jesienią nasi uczniowie wezmą udział w dwóch seminariach ekologicznych: "Ecology and green energy" oraz "How and from where the water is coming to my city";
- odbędzie się również debata na wybrany temat;
- uczniowie przygotują i przedstawią dwie prezentacje dla ich tureckich kolegów i koleżanek: o naszej szkole oraz o Czeskim Cieszynie.
W czerwcu nasi goście z Turcji wezmą udział w tradycyjnym już pokazie mody "Kwiat Morwy", natomiast w grudniu włączą się w przygotowanie Koncertu Świątecznego.
Wśród uczestników projektu zostanie także przeprowadzony konkurs na zaprojektowanie logo projektu "Help unites". 
Oprócz licznych aktywności edukacyjnych będziemy poznawać nawzajem nasze kultury oraz szlifować język angielski w praktyce.

(27422kb)
(12757kb)
(2944kb)
(14233kb)
(715kb)
(1555kb)

Help unites

Erasmus+ wyjazd do Turcji jesień 2022