Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Egzamin maturalny

TOP

Informacje ogólne

Egzamin maturalny składa się z dwóch części: wspólnej (państwowej) oraz profilowej (szkolnej). 

W części państwowej uczeń zdaje 2 przedmioty obowiązkowe:
  • język czeski
  • matematyka lub język obcy (można wybrać tylko język, który jest nauczany w szkole)

W części profilowej uczeń zdaje egzamin z 2-3 przedmiotów na podstawie decyzji dyrektora.
W naszej szkole uczeń zdaje:
  • język polski
  • wybieralny przedmiot - przedmiot, który nie był przez ucznia wybrany w części państwowe
Spis przedmiotów, z których można wybierać w części profilowej, podany jest w decyzji dyrektora.

Zarówno w części państwowej, jak profilowej, można również zdawać maksymalnie po 2 przedmioty nadobowiązkowe.

więcej informacji - Cermat

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz

TOP