Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język angielski

Nahoru
×

Charakterystyka przedmiotu

W naszej szkole języka angielskiego uczymy przez całe cztery lata, jest on równocześnie wspólnym dla wszystkich uczniów, tzw. pierwszym językiem obcym.
Dotacja lekcji wynosi 3 lekcje tygodniowo. Aby dalej rozwijać swoje umiejętności językowe, uczniowie mogą wybrać w 3. i 4. klasie seminaria z języka angielskiego, które nastawione są na konwersację, lub uczęszczać na dwuletnie kursy przygotowujące do międzynarodowego egzaminu Cambridge FCE.
Lekcje języka angielskiego prowadzone są w salach wyposażonych w sprzęt audiowizualny, który obejmuje komputer, projektor i system hi-fi. Do nauczania w każdej grupie przynajmniej raz w tygodniu wykorzystywane są również multimedialne sale językowe.
W ramach nauczania organizujemy również wyjazdy uczniów za granicę. Szkoła zaangażowana jest w projekty współpracy z innymi szkołami europejskimi, w których językiem roboczym jest język angielski.
Komisja języka angielskiego organizuje różne konkursy szkolne, uczniowie biorą udział w olimpiadzie języka angielskiego organizowanej przez ministerstwo szkolnictwa, jak również w konkursach typu FOX.
Na lekcjach uczniowie korzystają z podręczników Maturita Solutions oraz English File na poziomach Pre-Intermediate do Upper-Intermediate.
Dla zainteresowanych uczniów w gimnazjum przebiegają kursy przygotowawcze do egzaminów oraz same egzaminy FCE oraz CAE.