Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Parlament studencki


Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie

Rada Studencka na rok szkolny 2019/20

Przewodniczący: Daniel Kacarov
Zastępca: Dorota Bartnicka
Instagram: Izabela Adámek, Agata Bartnicka
Facebook: Daniel Kacarov, Michael Rucki
Fotograf:Michael Rucki

Przedstawiciele klas:

IA Dominik Prymus, Jacek Folwarczny
IB Magda Fajkus, Mateusz Bartnicki
IC Joanna Grudzińska, Barbara Janusz
IIA Agata Grycz, Mateusz Veselý
IIB Jakub Chudík, Daniel Brzuchanski
IIC Agata Bartnicka, Adam M. Hajduk
IIIA Irena Langner, Andrzej Jachnicki
IIIB Natalia Kux, Adam Kubiena
IIIC Dorota Bartnicka, Daniel Kacarov
IVA Jan Glac, Joanna Škňouřil
IVB Filip Kohut, Max Tomaszek
IVC Izabela Adámek, Karolina Žylaosoba reprezentująca pełnoletnich uczniów w Radzie Szkoły: Danuta Franek IVA

 

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz