Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język czeski

Nahoru
×

Učebnice | 17.08.2023

Učebnice pro školní rok 2023/24

Učebnice pro 1. ročník:
Komunikace v českém jazyce pro SŠ. Brno: Didaktis (učebnice a pracovní sešit pro 1. - 4. ročník)


Nová literatura pro střední školu. Brno: Didaktis (učebnice a pracovní sešit pro 1. ročník)


Učebnice pro 2. - 4. ročník:
Martinec I.;Tušková. J; Zimová J. Český jazyk pro SŠ – Mluvnice. Plzeň: Fraus - pro 1. - 4. ročník

Hoffmannová J.; Ježková J.; Vaňková J. Komunikace a sloh. Plzeň: Fraus - pro 1. - 4. ročník 

Nová literatura pro střední školu. Brno: Didaktis (učebnice 2 pro 2. ročník a učebnice 3 pro 3. - 4. ročník dohromady,  pracovní sešit pro každý ročník zvlášť)


Podręczniki do j
ęzyka i literatury dla wszystkich klas zamawiamy gremialnie. Wychodzi taniej. Tak samo zeszyty ćwiczeń do literatury. Każdy uczeń otrzymuje nowy zestaw podręczników, z którymi aktywnie pracuje na lekcji.


 


Może Cię zainteresować.