Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język czeski


Sukces Mateusza

Sukces Mateusza Lipowskiego z klasy 3A!

 

W grudniu grupka czterech uczniów z klasy 3A wzięła udział w szkolnych eliminacjach konkursu, który polegał na przetłumaczeniu w ciągu dwu godzin tekstu A4 z jednego języka na drugi – dowolnie wybrane języki krajów Unii Europejskiej. Najlepsza praca powędrowała do Pragi. A oto wyniki:

 

Evropská komise v ČR:

 ???? Národní kolo překladatelské soutěže #JuvenesTranslatores zná své vítěze! Celkem se do soutěže zapojilo 498 studentů, kteří překládali ve více než 10 jazykových kombinacích (jazyky EU). Komise vybrala 20 nejlepších prací.

Nejlepší studenti těchto škol vyrazí 23. března na překladatelský seminář do Evropského domu v Praze, kde někteří vyhrají další ceny:

???? Akademické gymnázium - škola hlavního města Prahy
???? Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou
???? Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická, Brno
???? Anglicko-české gymnázium AMAZON, Praha
???? Gymnázium Česká, České Budějovice
???? Gymnázium Hladnov
???? Gymnázium Jana Palacha Mělník
???? Gymnázium Krnov
???? Gymnázium Luďka Pika Plzeň
???? Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
???? Gymnázium Nad Kavalírkou - oficiální stránka, Praha
???? Gymnázium Polička
???? Gymnázium Slovanské náměstí, Brno
???? Gymnázium Strakonice
???? Gymnázium Třinec, příspěvková organizace
???? Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
???? 
Gymnázium Židlochovice
???? 
Obchodní akademie Vinohradská
???? 
Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Czeski CieszynMateusz Lipowski
???? VOŠ a SPŠ Jičín

 

Charakterystyka przedmiotu | Po 6.1.2020Mgr. 

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v RVP GV a částečně integruje průřezová témata Osobnost a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova.
Mateřským jazykem studentů našeho gymnázia je polský jazyk, čeština je proto považována za další cizí jazyk a ve všech hodinách se třídy dělí na skupiny.
ČJ a L je povinným maturitním předmětem ve společné části státní maturitní zkoušky.
Výuka je rozdělena na Jazyk a jazykovou komunikaci a Literární komunikaci. Ve všech složkách předmětu se žák postupně učí pracovat s náročnějšími texty uměleckými i odbornými, poznává bohatství českého jazyka a předmět se stává i prostředkem esteticko-výchovného působení.
V Jazyce a jazykové komunikaci je žák veden k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, získává schopnost vyjadřovat se správně, stylisticky vhodně a výstižně v mluvených i psaných projevech.
V předmětu Literární komunikace žák získává ucelený přehled o vývoji české a světové literatury s přihlédnutím k historickému vývoji, výtvarnému, hudebnímu i filmovému umění. Je veden k tomu, aby respektoval, chránil a cenil tradice jednotlivých národů a získal pozitivní postoj k jejich uměleckým dílům.
Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření postojů, názorů, zájmů, vkusu a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duševní život.
może Cię zainteresować ...Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz