Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język czeski

Nahoru
×

Maturita - profilová část | 25.04.2023

Maturitní zkouška z ČJ a L – PP a ÚZ
Písemná práce z ČJL
Žák vytvoří souvislý text v rozsahu nejméně 250 slov. Písemná práce trvá 135 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce žák může používat Pravidla českého pravopisu.

Žák dostane na výběr 5 zadání, která stanoví ředitel školy. Zadání tvoří:

-          název tématu,

-          způsob zpracování, tj. vymezení slohového útvaru,

-          někdy výchozí text, graf, obrázek, fotografie.

Útvary: vypravování, úvaha, popis (charakteristika, líčení), publicistický útvar, formální dopis.

 

Ústní zkouška z ČJL

Žák dostane 20 minut na přípravu. Nemá žádné povolené pomůcky. Žák si vybírá 20 děl ze seznamu (kánonu) literatury, který stanoví škola. Při výběru se drží požadavků, uvedených v záhlaví seznamu.

Žákův seznam četby (20 děl) je současně seznamem maturitních zadání. Žák bude zkoušen jen z děl, která jsou na jeho seznamu.

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut a probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Ten obsahuje:

-           výňatek (výňatky) z literárního díla, které si žák vylosuje, jméno autora a název díla (ověřuje znalosti a dovednosti žáka týkající se literární teorie, literární historie, schopnost práce s textem),

-           výňatek z neuměleckého textu (ověřuje znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu),

-          strukturu zkoušky.

Platí pravidlo, že v jeden den může konat zkoušku týkající se konkrétního literárního díla jen jeden žák.

 Może Cię zainteresować.