Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język czeski

Nahoru
×

Seminář z českého jazyka | 12.02.2020

Seminář z českého jazyka – 4. ročník – jako příprava k maturitní zkoušce

Náplň:

- pravopis - morfologie - lexikologie - skladba -zvuková stránka jazyka – opakování, procvičování

- práce s textem - stylistické útvary jednotlivých stylových oblastí

- slohové práce

- rozbor literárních textů, literární teorie

 

Seminář z českého jazyka – 3. ročník – pro zájemce o studium českého jazyka, žurnalistiky…

Náplň:

-          specifické jevy současné češtiny

-          překladatelská a tlumočnická cvičení

-          stylizační a jazyková cvičení - tvorba ucelených textů -vlastní tvorba

-           literární časopisy, film, divadlo, média

-           prezentace vlastní četby

-         

 Może Cię zainteresować.