Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Chemia

Nahoru
×

Seminaria chemiczne | 18.07.2019

Klasa III

SEMINARIUM CHEMICZNE 

1. Chemia ogólna
 • trudniejsze nazewnictwo związków nieorganicznych
 • trudniejsze reakcje redoks
2. Elekrochemia
3. Chemia organiczna
 • trudniejsze nazewnictwo i właściwości chemiczne pochodnych węglowodorów
4. Termodynamika, kinetyka, równowaga
5. Chemia analityczna
 • analiza jakościowa
 • analiza ilościowa
 • podstawy analizy instrumentalnej
 
Ekskursje

Klasa IV
 SEMINARIUM CHEMICZNE
  1. Biochemia dynamiczna
 • metabolizm sacharydów
 • metabolizm lipidów
 • metabolizm aminokwasów i białek
 • metabolizm kwasów nukleinowych
  2.  Obliczenia
 •     masa rzeczywista, względna, molowa
 •     ilość substancji
 •     objętość molowa, prawa gazów
 •     roztwory, pH
 •     obliczenia z równań reakcji 
3. Powtarzanie do matury i rozwiązywanie testów na uczelnie wyższe 

 


Może Cię zainteresować.