Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Chemia

Zasady klasyfikacji w chemii | Cz 18.7.2019 

 
Ocena  procenty 
celujący  100-85% 
chwalebny  84-64 % 
dobry  63-42% 
dostateczny  41-21% 
niedostateczny  20-0%  

 

Waga ocen

test półroczny  12 
test kwartalny  10
sprawdzian  
dziesięciominutówka  
egzamin ustny 
prezentacja   4
pięciominutówka  
minireferat  
zadanie domowe 
 może Cię zainteresować ...Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz