Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Wychowanie estetyczne

Nahoru
×

Zakresy tematyczne do matury z wych. muzycznego | 02.09.2022

 • Pojęcie „KULTURA", jej podział, dziedziny muzyki, muzyka w prehistorii i antyku
 • Średniowiecze w muzyce, początki wielogłosu (w tym polska i czeska do roku 1400)
 • Gotyk – szkoła Notre Dame, Ars Antiqua, Ars Nova
 • Wczesnorenesansowe szkoły (burgundzka i niderlandzka)
 • Zmiany w życiu muzycznym w XVI w., rozwój lutnictwa i form instrumentalnych

 • Specyfika muzyki przełomu XVI i XVII w., reforma Periego, Monteverdi
 • Barok - charakterystyka okresu włoskiego, klawesyniści francuscy, Purcell
 • Johann Sebastian Bach
 • Georg Friedrich Händel i inni przedstawiciele baroku niemieckiego
 • Rokoko i czeska emigracja muzyczna, homofonia
 • Wczesny klasycyzm, Pergolesi, Gluck, inni przedstawiciele (Haydn)
 • Klasycy wiedeńscy
 • Przedromantyczna i romantyczna opera włoska, niemiecka i francuska
 • Charakterystyczne cechy romantyzmu, przedstawiciele, rozwój wirtuozerstwa
 • Symfoniczna muzyka programowa romantyzm (Berlioz, Liszt)
 • Neoromantyzm i neoklasycyzm 2. połowy XIX w.
 • Szkoły narodowe w muzyce europejskiej, Maguczaja Kuczka, P. I. Czajkowskij
 • Teoria neoklasycyzmu Brahmsa
 • Impresjonizm (w tym „Młoda Polska")
 • Awangarda 1. połowy XX w., jej kierunki i twórcy
 • Weryzm, neofolkloryzm i kierunki neostylistyczne
 • Neoklasycyzm XX w.
 • Polska i czeska muzyka od renesansu do klasycyzmu
 • Polska i czeska muzyka XIX w.
 • Polska i czeska muzyka XX w.


Może Cię zainteresować.