Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Wychowanie estetyczne

Nahoru
×

Zakresy tematyczne do matury z wych. plastycznego | 02.09.2022

 • Sztuka człowieka pierwotnego
 • Osiągnięcia wielkich kultur Egiptu i Mezopotamii 
 • Dorobek artystyczny świata przedheleńskiego – Kreta,  Mykeny
 • Grecja i Rzym kolebką kultury europejskiej
 • Świat sztuki bizantyjskiej i wczesnochrześcijańskiej

 • Europa w okresie preromańskim (renesans karoliński) i romańskim
 • Gotyk – sztuka i świat
 • Renesans we Włoszech i manieryzm
 • Sztuka renesansu poza Włochami (Niderlandy, Niemcy, Polska, Czechy)
 • Kultura okresu baroku i rokoko
 • Klasycyzm i kierunki  plastyczne XIX wieku (romantyzm, realizm, eklektyzm)
 • Secesja i symbolizm w sztukach plastycznych
 • Impresjonizm i jego pokłosie
 • Krzyk ekspresjonizmu
 • Malarstwo „dzikich bestii", mój ulubiony artysta
 • Kubistyczna rewolucja i jej skutki
 • Manifest Marinettiego i futurystyczny obraz sztuki, rodzimi zaolziańscy twórcy 
 • Neoplastycyzm i suprematyzm
 • Dada – czyli sztuka prowokacji
 • Tendencje konstruktywistyczne w sztuce 
 • Surrealizm – cudowny świat snów
 • Kierunki i tendencje w sztuce 2. połowy XX wieku
 • Architektura XX wieku
 • Współczesna sztuka polska
 • Współczesna czeska scena artystyczna   


Może Cię zainteresować.