Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Nauki społeczne

SEMINARIA NS 2019/2020 | Cz 18.7.2019Mgr. 

SEMINARIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

KLASA III 

SEMINARIUM Z NAUK SPOŁECZNYCH

1. Psychologia
 • Historia psychologii
 • Najważniejsze trendy i szkoły psychologiczne
 • Biologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju człowieka
 • Uczenie się, pamięć inteligencja
 • Higiena psychiczna, stres i jego oblicza
2. Socjologia
 • Historia myśli socjologicznej
 • Metody i techniki badań socjologicznych
 • Kultura masowa, rola środków masowego przekazu
 • Wielokulturowość, międzykulturowość
 • Współczesne ruchy społeczne
 • Normy społeczne, patologia społeczna
3. Nauki polityczne
 • Historia politologii
 • Doktryny polityczne, ideologie
 • Partie polityczne
4. Stosunki międzynarodowe
 • Organizacje międzynarodowe
 • Integracja europejska
 • Historia i współczesność Unii Europejskiej
 • Prawa człowieka, historia, ochrona praw człowieka
5. Globalne problemy współczesnego świata
 • Globalizacja
 • Problemy polityczne
 • Problemy społeczno - ekonomiczne
 • Problemy cywilizacyjno - kulturowe
 

KLASA IV
SEMINARIUM Z NAUK SPOŁECZNYCH 

1. Religie świata
 • Podstawowe pojęcia (religioznawstwo, teologia, wiara, religia...)
 • Religie i filozofia Wschodu (hinduizm, buddyzm, taoizm, konfucjanizm)
 • Judaizm
 • Chrześcijaństwo
 • Islam
 • Nowe ruchy religijne, sekty
2. Etyka
 • Etyka i moralność, przedmiot badań etycznych
 • Historia etyki
 • Kierunki etyczne
 • Współczesne problemy etyczne
3. Logika
 • Logika nieformalna
 • Historia logiki
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu logiki
 • Argumentacja, błędy w argumentacji, etyka argumentacji


może Cię zainteresować ...Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz