Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Nauki społeczne

Nahoru
×

PNS - charakterystyka przedmiotu | 22.08.2022

Podstawy nauk społecznych (PNS)  w  gimnazjum  to  przedmiot  o  charakterze interdyscyplinarnym,  łączący  w  sobie  elementy  z  różnych  dziedzin  nauki:  psychologii, socjologii, politologii, prawa, stosunków międzynarodowych, ekonomii i filozofii.

Przedmiot PNS stara się wyposażyć w wiedzę, umiejętności i postawy obywatelskie, które umożliwiają uczniom odpowiedzialne i skuteczne uczestnictwo w życiu publicznym. Skłania do zainteresowania się sprawami publicznymi i angażowania w debaty i dyskusje, w tym także na tematy kontrowersyjne. Uczy formułowania własnych poglądów i wyrażania ich na różnych forach  oraz wysłuchiwania, rozumienia i uwzględniania opinii odmiennych niż własne. Rozwija szacunek do innych ludzi, grup społecznych, kultur i narodów.

Przygotowuje do samodzielnego i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących w lokalnej społeczności zaolziańskiej, w kraju i na świecie.

Liczba lekcji PNS w gimnazjum:

kl. I - 1 lekcja tygodniowo

kl.II-IV - 2 lekcje
Może Cię zainteresować.