Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Matematyka

Nahoru
×

Seminaria matematyczne 2022/23 | 01.09.2022

przedmiot wybieralny w klasie III i IV (2 grupy), 2 lekcje tygodniowo

Klasa III

Tematy:
1. LICZBY ZESPOLONE 
- zbiór liczb zespolonych, algebraiczna i trygonometryczna postać liczby zespolonej, działania na liczbach zespolonych, obraz liczby zespolonej w płaszczyźnie Gaussa, twierdzenie Moivrea
- równiania w zbiorze liczb zespolonych (liniowe, kwadratowe, binomiczne)
2. STEREOMETRIA
- rzutowanie równoległe, rzut graniastosłupa i ostrosłupa
- wzajemne położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni - równoległość, prostopadłość, punkt przecięcia prostych oraz prostej i płaszczyzny, krawędź przecięcia płaszczyzn
- przekrój bryły (graniastosłupa, ostrosłupa) płaszczyzną
- metryka - kąty nachylenia, odległości
3. GEOMETRIA ANALITYCZNA W PRZESTRZENI
- wektory w przestrzeni, iloczyn wektorowy i jego zastosowanie
- równanie parametryczne prostej
- równanie parametryczne i równanie ogólne płaszczyzny
- wzajemne położenia w przestrzeni (wzajemne położenie prostych, wzajemne położenie płaszczyzn, wzajemne położenie prostej i płaszczyzny, punkt i krawędź przecięcia, kąty nachylenia, odległości)
- powierzchnia kulista

 
Klasa IV - SM1

Tematy:
1. FUNKCJE - powtarzanie, różne typy funkcji, własności funkcji, wykres funkcji
2. GRANICA FUNKCJI - intuicje, definicje, ciągłość funkcji, obliczanie granicy
3. POCHODNA FUNCKJI I JEJ ZASTOSOWANIE - obliczanie pochodnej funkcji, pochodna funkcji złożonej,
twierdzenie L´Hospitala, styczna wykresu funkcji, przebieg funkcji
4. RACHUNEK CAŁKOWY - funkcja pierwotna, całka nieoznaczona, metody całkowania (z zastosowaniem wzorów, substytucja, per partes), całka oznaczona, zastosowanie całki oznaczonej (pole powierzchni figury płaskiej, objętość bryły obrotowej)
5. MACIERZE

Klasa IV - SM2
- powtarzanie do maturyMoże Cię zainteresować.