Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Matematyka

Nahoru
×

Matematyka - o przedmiocie | 01.09.2023

„Żadne ludzkie badania nie mogą być nazywane prawdziwą nauką, jeśli nie mogą być zademonstrowane matematycznie." (Leonardo da Vinci)

„Nie ma gałęzi matematyki, choćby nie wiem jak abstrakcyjnej, która pewnego dnia nie zostałaby zastosowana do zjawisk realnego świata." (N. Łobaczewski)

Matematyka jest sztuką poprawnego wyciągania wniosków z założeń. Jest dynamiczną symbiozą wielu dziedzin, działów czy teorii, które przenikają się oraz zależą jedne od drugich.

Matematyka jako przedmiot gimnazjalny obejmuje podstawy algebry, logiki matematycznej, geometrii na płaszczyźnie i w przestrzeni, analizy, statystyki, rachunku prawdopodobieństwa i innych. Celem przedmiotu jest przygotować uczniów do egzaminu pisemnego matury państwowej i samodzielnego egzaminu „Matematyka +". Egzamin z matematyki można zdawać także w części profilowej matury.

Tygodniowa dotacja lekcyjna matematyki:

Klasa I : 3 lekcje  + 1 lekcja ćwiczeń matematycznych (podział na grupy)
Klasa II: 3 + 1                                     Klasa III: 2 + 1                                           Klasa IV: 3

W klasie III i IV uczniowie mają dodatkowo do dyspozycji dwulekcyjny przedmiot wybieralny - seminarium matematyczne. Ten przygotowywuje do matury, ale także do studiów na uczelniach wyższych kierunku technicznego. Może Cię zainteresować.