Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Biologia

Nahoru
×

Zasady klasyfikacji 2023/24 | 29.08.2023

Procentowa skala ocen:

 celujący  100-89 %
 chwalebny    88-70 %
 dobry    69-48 %
 dostateczny    47-28 %
 niedostateczny    27-0 %

Wagi ocen:

 praca seminaryjna  10
 sprawdzian (duży)    8
 egzaminowanie ustne    6 
 kartkówka    4
 referat    3

reszta - w kompetencji nauczyciela


Może Cię zainteresować.