Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Biologia

Zasady klasyfikacji | N 15.9.2019Mgr. 

Procentowa skala ocen:

 celujący  100-89 %
 chwalebny    88-70 %
 dobry    69-50 %
 dostateczny    49-30 %
 niedostateczny    29-0 %

Wagi ocen:

 praca seminaryjna  10
 sprawdzian    8
 egzaminowanie ustne    6 
 kartkówka    4
 referat    3


może Cię zainteresować ...



Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz