Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Biologia

Nahoru
×

Charakterystyka przedmiotu "biologia" | 01.09.2022

Głównym celem kształcenia biologicznego jest pogłębianie i integrowanie wiedzy o zjawiskach i procesach biologicznych, zachodzących na różnych poziomach organizacji życia, wyjaśnianie ich złożoności oraz zrozumienie relacji między organizmami, a także między organizmami i środowiskiem.
Przedmiot ten ma ścisły związek z innymi naukami przyrodniczymi, jak chemia, fizyka i geografia.
Dotacje lekcyjne:
klasa I   - 2 lekcje tygodniowo  + 1 lekcja ćwiczeń biologicznych (podział na grupy) co dwa tygodnie
klasa II  - 2 lekcje 
klasa III - 3 lekcje
W klasie III i IV uczniowie mają możliwość wyboru seminariów biologicznych w ramach przygotowań do egzaminu maturalnego oraz egzaminu na uczelnie wyższe.
Nauka przedmiotu odbywa się w nowocześnie wyposażonej klasopracowni biologicznej.
Uzupełnieniem nauczania są tematyczne ekskursje oraz możliwości udziału w olimpiadzie biologicznej, konkursach i projektach przedmiotowych.


Może Cię zainteresować.