Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Biologia

Nahoru
×

Zakresy tematyczne do matury z biologii | 29.08.2022

 • Wirusy - granica pomiędzy światem ożywionym i przyrodą martwą
 • Organizmy prokariotyczne
 • Komórka eukariotyczna
 • Metabolizm żywych organizmów
 • Genetyka molekularna

 • Wielokomórkowa budowa organizmów
 • Narządy roślinne i ich znaczenie
 • Rośliny zarodnikowe
 • Nasienne dominują w środowisku lądowym
 • Odrębność grzybów i porostów w stosunku do roślin i zwierząt
 • Jednokomórkowe zwierzęce formy życia
 • Zwierzęta o symetrii promienistej
 • Pasożytnictwo wśród zwierząt z pierwotną jamą ciała
 • Celoma i możliwości jej segmentacji, pierścienice i mięczaki
 • Zróżnicowania w świecie stawonogów
 • Strunowce zależne od środowiska wodnego
 • Owodniowce przystosowane do życia na lądzie
 • Układy oporowo-ruchowe zwierząt i człowieka
 • Układy krążenia zwierząt i człowieka
 • Pokrycie ciała i wymiana gazowa w świecie zwierząt
 • Sposoby odżywiania i budowa układów pokarmowych w świecie zwierząt
 • Osmoregulacja i termoregulacja w świecie zwierząt
 • Układy nerwowe zwierząt i człowieka
 • Układ hormonalny człowieka
 • Narządy zmysłów zwierząt i człowieka
 • Sposoby rozmnażania, narządy rozrodcze zwierząt i człowieka
 • Dziedziczenie cech i zmienność organizmów
 • Ewolucja biologiczna
 • Podstawy ekologii i ochrony środowiska


Może Cię zainteresować.