Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Biologia

Zakresy tematyczne do matury z biologii | N 15.9.2019Mgr. 

 1. Wirusy - granica pomiędzy światem ożywionym i przyrodą martwą
 2. Organizmy prokariotyczne
 3. Komórka eukariotyczna
 4. Metabolizm żywych organizmów
 5. Genetyka molekularna

 1. Wielokomórkowa budowa organizmów
 2. Narządy roślinne i ich znaczenie
 3. Rośliny zarodnikowe
 4. Nasienne dominują w środowisku lądowym
 5. Odrębność grzybów i porostów w stosunku do roślin i zwierząt
 6. Jednokomórkowe formy życia
 7. Zwierzęta o symetrii promienistej
 8. Pasożytnictwo wśród zwierząt z pierwotną jamą ciała
 9. Celoma i możliwości jej segmentacji
 10. Zróżnicowania w świecie stawonogów
 11. Strunowce zależne od środowiska wodnego
 12. Owodniowce przystosowują się do życia na lądzie
 13. Układy oporowo-ruchowe u zwierząt i człowieka
 14. Układy krążenia
 15. Pokrycie ciała i wymiana gazowa w świecie zwierząt
 16. Sposoby odżywiania i budowa układów pokarmowych
 17. Osmoregulacja i termoregulacja w świecie zwierząt
 18. Układy nerwowe u zwierząt i człowieka
 19. Układ hormonalny człowieka
 20. Narządy zmysłów u zwierząt i człowieka
 21. Sposoby rozmnażania zwierząt i człowieka
 22. Dziedziczenie cech i zmienność organizmów
 23. Ewolucja biologiczna
 24. Podstawy ekologii i ochrony środowiska


może Cię zainteresować ...Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz