Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Tablica ogłoszeń

23. 9. 2019

Decyzja dyrektora szkoły - egzaminy maturalne 2019/2020

Dyrektor szkoły podaje do wiadomości przedmioty wybieralne do egzaminu maturalnego 2019/2020 w części profilowej i spis literatury z języka czeskiego (kanon).
 
Rozhodnutí ředitele školy - maturitní zkoušky 2019/2020

Ředitel školy vypisuje předměty pro maturitní zkoušku 2019/2020 profilová část a soupis literárních děl z jazyka českého (kanón). 


Dokumenty do pobrania:

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ ...

26. 9. 2018

Matury 2019 - Maturity 2019

Decyzja dyrektora szkoły - egzaminy maturalne 2018-19


Rozhodnutí ředitele školy - maturitní zkoušky 2018-19

Ředitel školy vypisuje předměty pro maturitní zkoušku 2018-19 profilová část a soupis literárních děl z jazyka českého (kanón) - otevři - kanón


Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz