Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Polacy i Czesi - przez historię do współczesności. Sztafeta pokoleń.

Nahoru

Polacy i Czesi - przez historię do współczesności. Sztafeta pokoleń.

W roku szkolnym 2022/23 realizowaliśmy w naszej szkole Projekt Wyszehradzki noszący nazwę: Polacy i Czesi - przez historię do współczesności. Sztafeta pokoleń razem z I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Oleśnicy.
W dniach od 20.03. 2023r. do 24. 03.2023r. Czeski Cieszyn odwiedziło piętnaścioro uczniów z Oleśnicy, oraz dwóch opiekunów, których gościliśmy w naszych domach i w murach gimnazjum. W ramach projektu poznawaliśmy dziedzictwo i historię naszego regionu, tj. odwiedziliśmy miejsca w których żyjemy oraz dowiedzieliśmy się wielu informacji o historii stosunków między Polską a Czechami z perspektywy walki z komunizmem i dążenia do wstąpienia do Unii Europejskiej (wykłady ekspertów – profesora Daniela Kadłubca i świadków historii – biskupa Stanisława Piętaka). Zorganizowaliśmy i odbyliśmy wycieczki tematyczne po Czechach (do Brna i Pragi) związane z
zagadnieniami wchodzącymi w zakres projektu. W Brnie zwiedzaliśmy więzienie dla więźniów politycznych mieszczące się na ulicy Ciel, w Pradze podążaliśmy śladami Václava Havla. Przygotowaliśmy prezentacje multimedialne o miejscach, które zwiedzaliśmy (Oleśnica, Cieszyn),
braliśmy udział w wykładach i prelekcjach, stworzyliśmy stronę internetową dla naszego projektu, publikowaliśmy wyniki naszych doświadczeń w mediach społecznościowych, pisały o nas lokalne media.
W dniach od 22.05.2023r. do 26. 05. 2023r. odwiedziliśmy naszch partnerów w Oleśnicy, gdzie zajęliśmy się poznawaniem miasta, z perspektywy historii miejsc w których żyjemy oraz historii stosunków między Polską a Czechami. Odbyliśmy wycieczkę do Wrocławia (zwiedziliśmy Stare
Miasto, Centrum Historii Zajezdnia, Ostrów Tumski). Mieliśmy zajęcia w Muzeum Oleśnickim, spotkaliśmy się z historykiem i świadkiem historii. Przez dwa dni zwiedzaliśmy Warszawę (Stare Miasto, Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Cmentarz Powązkowski, Grób
Nieznanego Żołnierza). Uczniowie pod koniec pobytu brali udział w konkursie z wiedzy o projekcie, najlepszym przyznano nagrody. Nasze przedsięwzięcia podsumowaliśmy w mediach społecznościowych i lokalnych.
Projekt wzbogacił wiedzę i świadomość kulturową zarówno uczniów z Czeskiego Cieszyna jak i tych Oleśnicy, pozwolił poznać nowe miejsca a na znane spojrzeć z nowej, szerszej perspektywy. Uczniowie wymienili doświadczenia, zaprzyjaźnili się oraz zyskali szerszy pogląd na specyfikę
stosunków polsko-czeskich.