Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Komunikaty

TOP
31. 5. 2022

Wyniki 2. rundy rekrutacji

Wyniki 2. rundy rekrutacji

kierunek: 79-41-K/41 Gymnázium

studium czteroletnie

Lista przyjętych

Decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata

Wyniki procesu rekrutacji zostały opublikowane w postaci listy dnia 31.05.2022 na Tablicy Ogłoszeń Gimnazjum (naprzeciw dyrekcji) oraz w witrynie internetowej www.gympol.cz.

Kolejność uczniów na liście przyjętych została ustalona na podstawie uzyskania sumy punktów wg kryteriów przyjmowania uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023. Wg aktualnych przepisów dyrektor szkoły wysyła pisemnie pocztą opiekunom prawnym kandydatów wyłącznie decyzję o nieprzyjęciu.

Odwołanie przeciwko decyzji można podać do 3 dni roboczych od otrzymania decyzji o nieprzyjęciu do dyrekcji szkoły (patrz załącznik).

Wzór odwołania

Dyrektor szkoły apeluje do opiekunów prawnych uczniów przyjętych w procesie rekrutacji, którzy chcą rozpocząć naukę w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, o obowiązku oddania Oświadczenia o zainteresowaniu nauką (zápisový lístek) do 10 dni roboczych po terminie ogłoszenia wyników procesu rekrutacji. 

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ ...Nasi partnerzy

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín
je  příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 
Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz

datová schránka:4g6jbbj
IČ: 62331493

TOP