Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Aktualności

Nahoru
Konkurs konwersacji w języku angielskim 2023
W tegorocznym konkursie konwersacji w języku angielskim organizowanym przez województwo morawsko-śląskie wzięło udział 26 osób z klas 1 do 3. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: w pierwszym – w słuchaniu ze zrozumieniem i drugim – finałowym, w którym uczestnicy w sposób losowy przedstawiali opinie na zadane tematy. Dyskutowane tematy obejmowały między innymi: naukę, kulturę, kontrowersje w sporcie, podróżowanie oraz sprawy i problemy młodzieży.
Reprezentantem naszego gimnazjum został wybrany Mateusz Sobek  z klasy 3 C, który weźmie udział w finale konkursu 23 marca 2023. Wśród 10 najlepszych znaleźli się również: Nina Katrušák, Maria Wania, Kristian Niedoba, Zuzanna Gattnar, Beata Kubiena, Marcin Štěrba, Maria Staš, Bastian Can Haltof  i Zofia Koňařík.
Gratulujemy dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów.
Gabinek języka angielskiego

Może Cię zainteresować..