Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Klub Debat

Debatowanie - projekt rozwijania kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, angielskim i  czeskim 

TERMINY WYJAZDOW W 2017/2018

Kategorie:  
·         http://debatovani.cz/web/debatni-ligaDebatní liga

Přehled akcí pro následující debatní sezónu
Podzimní část
·         15.-17. září 2017 - školení rozhodčích a debatérů, Open Gate Open
·         13.-15. října 2017 - první turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy a Debate League
·         24.-26. listopadu 2017 - druhý turnaj XXIII. ročníku Debate League
·         8.-10. prosince 2017 - druhý turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy
Jarní část
·         26.-28. ledna 2018 - třetí turnaj XXIII. ročníku Debate League
·         23.-25. února 2018 - třetí turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy
·         23.-25. března 2018 - čtvrtý turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy a Debate League
·         20.-22. dubna 2018 - finálový turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy a Debate League
·         1.-3. června 2018 - turnaj XXII. ročníku Debatního poháru a Debate Cup ve formě WSDC

V případě kolize s mezinárodními turnaji či jinými akcemi se termíny mohou změnit. 

Teza do przygotowania na jesień 2017 

Koncepce českého školství by měla být od základů změněna

 The Czech education system should fundamentally change

zobacz→http://debatovani.cz/web/blog-ntt/poznamky-k-tezi-koncepce-ceskeho-skolstvi-mela-byt-od-zakladu-zmenena-p
zobacz →http://debatovani.cz/web/blog-ntt/rady-tipy-k-planovym-tezim    

Druhý turnaj XXIII. ročníku Debate League

Kategorie:   

Ředitelství soutěží vyhlašuje teze pro samostatný turnaj XXIII. ročníku Debate League.

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na tezi z okruhu Volby, dvě debaty na oficiální tezi a jedna debata na nepřipravené teze:
·         Majority voting system is preferable to the proportional one
·         The Czech education system should fundamentally change (P)


Nepřipravené teze budou losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.  

Otwarcie sezonu debat 2015/16

Mili studenci,
W naszej szkole jest wiele osób pragnących zastosować swą wiedzę w praktyce i w odpowiednim środowisku rówieśniczym i na odpowiednim poziomie. Mówimy tutaj o sytuacjach konfrontacji i stosowaniu zdobywanej wiedzy dla samodoskonalenia i rozwijania indywidualnych zdolności. Istnieje idealny sposób jak się sprawdzić w przyjemny i obiektywny sposób – Zawody w debatowaniu. Debaty odbywają się w zespole 3 osobowym i pracy grupowej w języku angielskim i czeskim. Włączenie się do debaty zobowiązuje uczestnika do udziału raz na miesiąc w jednym trzydniowym turnieju w różnych miejscowościach.

Finał turnieju debat odbywa się w Pradze w maju w siedzibie Senatu.

Jeżeli masz wolny weekend raz na miesiąc i chcesz brać udział w debatach zgłoś się do gabinetu języka angielskiego lub czeskiego po przeczytaniu strony http://debatovani.cz/web/asociace-debatnich-klubu 

Słowacki na debacie

Licealiści z polskojęzycznego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w czeskim Cieszynie od kilku lat aktywnie uczestniczą w projekcie „Klub Debat” wspieranym przez czeskie ministerstwo szkolnictwa. W bieżącym roku jest już 21 edycja tego konkursu dla młodzieży szkół średnich z całej Republiki Czeskiej. Debaty odbywają się w dwóch językach: języku angielskim lub czeskim i w grupie złożonej z trzech osób. Debatowanie pomiędzy grupami odbywa się raz na miesiąc z przerwą świąteczną i kończy się uroczystym finałem dwóch zwycięskich grup w Senacie Republiki Czeskiej w Pradze na wiosnę każdego roku.

Debata nie jest żadnym nowym odkryciem lub przełomową metodą samodoskonalenia, debata wychodzi z każdodziennego doświadczenia każdego z nas, kiedy to w kontaktach międzyludzkich musimy zająć jakieś stanowisko i je racjonalnie wyjaśnić – jest to naturalny sposób komunikowania naszych poglądów. Jeżeli taka wymiana poglądów nie prowadzi do przemocy, agresji lub użycia siły wtedy osoby uczestniczące w dyskusji odchodzą usatysfakcjonowane wymianą opinii i poglądów.

Kluby Debat mają za patrona słynnego filozofa Karla Poppera, pośrednio odnosząc się do jego sławnych dzieł „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” i „Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna”, które wskazują na metody debatowania i poznawania świata poprzez nieskrępowaną dyskusję światopoglądową.  Filozofia debatowania, którą młodzież akceptuje, jako modus vivendi  opiera się na przesłaniu i zasadach wskazanych przez  Karla Poppera.

Struktura debaty składa się z twierdzenia, kontrargumentu, syntezy i wniosków końcowych na temat dyskutowanego tematu, roboczo zwanego tezą. Tegoroczna teza, na przykład, brzmi „Państwo nie miałoby ograniczać wolności wypowiedzi” i jest znana wszystkim debatującym przed konkursem. Podczas konkursu trzyosobowy zespół przedstawia swoją wizję rozumienia tezy i stara się na drodze logicznych argumentów przekonać grupę przeciwną o słuszności swych racji. Debaty trwają trzy dni w pięciu rundach i z dwoma nowymi tezami przygotowanymi tylko na jeden dzień debat. Uczestnicy muszą sami usiąść i wypracować własną argumentację i linię obrony. Debata jest dobra, kiedy dochodzi do zderzenia (clash) poglądów, opinii, twierdzeń i inteligentnych reakcji.  Sędziowie udają się na naradę (nierzadko nawet półgodzinną) i ogłaszają zwycięzcę przy jednoczesnym omówieniu przebiegu debaty i uzasadnieniu werdyktu.    

W dniach od 16 do 18 października sześcioosobowa grupa w składzie Iza Tacina, Jakub Zogata, David Puhr, Ewa Wierzgoń, Szymon Reichenbach i Roman Nowak wzięła udział w debacie międzyszkolnej w Czeskiej Trzebowej. O skali wielkości tego turnieju świadczy udział aż 21 szkół z całej Republiki Czeskiej, które posłały na debaty w języku czeskim i angielskim łącznie 170 uczniów. Zanotowano 21 grup współzawodniczących w języku czeskim i 14 w języku angielskim. Debaty były sędziowane przez 38 akredytowanych sędziów; z 18 sędziami dla grup języka angielskiego.

W pięciu rundach obie reprezentacje z naszego Gimnazjum wygrały po dwie rundy, całkiem niezły wynik 6-4 jak na początkujące drużyny.   

Rozpoczęcie 21 edycji sezonu debat nastąpiło w szkole Open Gate w Babicach, z aktywnym  uczestnictwem 6 uczniów naszego gimnazjum.

W dniach od 25 do 27 września uczniowie I. Tacina, J. Zogata, D. Puhr wzięli udział w szkoleniu a zespół w składzie Sz. Reichenbach, D. Kiedroń i K. Kotaszmierzył się w debatach z najlepszymi szkołami z małym sukcesem i wielką radością odniesienia zwycięstwa na argumenty. Wiodącymi tezami debat do dyskusji były kwestie wolności słowa, zdrowego odżywiania i miejsca życia.

Już w dniach od 16 do 18 października odbędzie się pierwsza runda całorocznego turnieju debat w języku czeskim i angielskim na tematy:
"Stát by neměl jakkoliv omezovat projevy názoru" | "The state should not in any way restrict the expression of opinion"
"Zavedení Schengenského prostoru přineslo více škody než užitku" | "Schengen area has brought more harm than good"

Jeżeli masz czas i chcesz wziąć udział w debatach zgłoś się do nauczycieli języka angielskiego lub czeskiego.  

Termíny akcí sezóny 2015/2016

Přehled akcí pro následující debatní sezónu
Podzimní část
25.-28. září 2015 - školení rozhodčích a debatérů, Open Gate Open
16.-18. října 2015 - první turnaj XXI. ročníku Debatní ligy a Debate League
13.-15. listopadu 2015 - druhý turnaj XXI. ročníku Debatní ligy
Jarní část
22.-24. ledna 2016 - druhý turnaj XXI. ročníku Debate League
19.-21. února 2016 - třetí turnaj XXI. ročníku Debatní ligy a Debate League
1.-3. dubna 2016 - čtvrtý turnaj XXI. ročníku Debatní ligy a Debate League
23.-25. dubna 2016 - finálový turnaj XXI. ročníku Debatní ligy a Debate League   

http://debatovani.cz/web/    

koordynator debat : Tatiana Kotula  - tatiana.kotula@gmail.com (zgłoszenia, informacje, organizacja debat)                                                                                                 
debaty w języku polskim - Barbara Kożusznik

debaty w języku angielskim - Tatiana Kotula, Henryk Różański, Barbara Pieczka, Halina Przeczek, Agata Klus

debaty w języku czeskim - Grażyna Sucha 

TERMINARZ DEBAT KONKURSOWYCH  2014/15  -  Debatní liga / Debate League:
26.-28.9. 2014 - Open Gate Open (szkolenie sędziów i debaterów)
17.-19.10. 2014 - 1. turniej (Debatní  liga, Debate League)
28.-30.11. 2014 - 2. turniej (Debatní liga, Debate League)
23.-25.1. 2015 - 3. turniej ( Debate League)
13.- 15.2. 2015 - 3. turniej ( Debatní liga)
20.-22.3. 2015 - 4. turniej (Debatní liga, Debate League)
3.-5.4. 2015 - Nad Alejí Open
24.-26.4. 2015 - finał (Debatní liga, Debate League)
15.-18.5. 2015 - Prague Debate Spring
Mikołajkowe debatowanie  1.12.-5.12. 2014- debaty konkursowe w j. polskim oraz angielskim  

Tegoroczne Mikołajkowe Debaty w języku angielskim przebiegły w międzynarodowej atmosferze z udziałem gości ze Słowacji (Czadca) i gimnazjum czeskiego przy ulicy Frydeckiej. Debaty dotyczyły dwóch tez: Musimy się troszczyć wyłącznie o samych siebie i Podział Czechosłowacji na dwa państwa był błędem.

Nagrodę główną i pierwsze miejsce przyznano zespołowi z czeskiego gimnazjum, a miejsce drugie wywalczył nasz team w składzie: Suchy Tomasz IB, Siwek Patrycja IIIB, Kotas Klara IC. Pochwały należą się wspaniałemu zespołowi dziewczyn z klasy IIC  w składzie: Zogata D, Lebeda K . i Kulec A.

Należy podkreślić wspaniałą, odpowiedzialną i bojową postawę uczestników z naszego gimnazjum, którzy poświęcili cały tydzień na debatowanie w eliminacjach i debatach treningowych, by nas godnie reprezentować 5 grudnia. Debata finałowa przebiegała pod egidą Czeskiego Towarzystwa Debat (Czech Debate Society) i patronatem Dyrekcji naszego gimnazjum. Gratulujemy wszystkim uczestnikom zdobytych miejsc i życzymy sukcesów w dalszych debatach.  

Godzina myśli o Open Gate 2014 

Czytelniku miły, przenieś się na chwilę
Myślą i okiem – debatę zobaczyć daleko, by mile
Przeżyć, co młodzież gimnazjum przeżyła,
Kiedy na szkoleniu debat w Babicach była.
Dziewiętnaście osób, sami najlepsi w pociągu siedzą,
Pełni oczekiwań, planów; radośni, że się wiedzą
Mogą podzielić ze światem, który na nich czeka.
„Debata uczy życia, hartu, nowego człowieka
Kształtuje. Ale dosyć o tym, ważniejsze są sprawy
„Mała przerwa, idziemy napić się kawy.”
Open Gate szokuje podziałem na dwie grupy.
„To nie dla nas, my zwykli trzymać się kupy.”
O północy kontrola, czy podział płci dotrzymany,
Sen słodki nadchodzi, lepszy niż u mamy.
Poranek świeży, śniadanie gotowe; chłopaki na przedzie
Krystian, Kuba, Tomasz, Filip ich wiedzie.
Barbara zaspana, Alicja się budzi, tak to z rana
Z dziewczętami bywa, tylko Klara zadumana
Z Dorotą skromne rozmowy z chłopakami wiodą:
„Wcale prażanki nie są ubrane za paryską modą”.
Trąbka woła na debaty, idziemy na szkolenia;
„Afirmacja”, ”Negacja”, „Argument”, ich znaczenia,
Wyjaśniają fachowcy, profesor zdjęcia robi.
Czy ktoś się cieszy, że nimi facebook ozdobi?
Trąbka druga i obiadu czas, prawdziwe przyjęcie:
Dwie zupy, makaron, owoce, sałatki… (resztę pokazuje zdjęcie).
Potem chwilka na spacer, rozmowy, z automatu kawa.
I wnet język giętki, układa wyrazy i przykłady dawa.
O debacie myśli Aga i Asia, widać trudne chwile mają,
Widząc starych „debaterów” w wątpliwości popadają.
Sędziowie spokojnie wyjaśniają debat instrumenty.
Jak wygrywać? Podważać i negować argumenty?
Pocieszają: „Następna debata będzie już wygrana,
Teraz czas na wieczorną zabawę i dopiero z rana
Ostatnie potyczki”. Czas odpocząć, a wieczór jest krótki
Na spacery, żarty, gry i domowe nutki.
Niedzielny poranek, debata o szkodliwości mięsa, to żadne wywczasy!
Do wyboru po czesku lub angielsku, więc schowani w zaciszu klasy
Mowy szykują. Chłopcy pewni zwycięstwa, chwała potomności.  
Trzecia trąba zagrzmiała, debata zaczęta – walka bez litości.
I już wracamy, autobus się śpieszy, na peronach tłumy;
Trzeba wracać, otwierać oczy, ciągle budzić się z zadumy.
Kiedyś w godzinie myśli niejeden westchnie mile –
Byliśmy młodzi w Babicach, piękne to były chwile.

DEBATA O WIELKANOCNE JAJO 

7. - 11.4.2014 
TEZY:
Dla klas I: Soutěže krásy jsou škodlivé.
Dla klas II: Volné stahování hudby by mělo být zakázáno.
Dla klas III: Měli bychom zakázat domácí úkoly.
Dla klas IV: Zavedení školného na českých školách je krok špatným směrem.   

Letohrad 2014
Zastanawiam się, co pozostanie w mojej pamięci z pobytu na konkursie debat w Letohradzie od 7 do 9 marca 2014 roku? Muzeum Cimermana, przepełnione piątkowe pociągi, dyskusje nad ulepszeniem debat, a może coś innego?  Na pewno inne pytania zadawały sobie „nasze trzy dziewczyny” biorące już po raz 13 udział w debatach. Jakie to były pytania, nie wiem, każda odpowiedź pozostanie niezadawalająca i banalna; a w ogóle, po co zadawać takie pytania? Niech zostaną słodką tajemnicą każdego z nas. I tak nie będziemy w stanie zagospodarować naszych odpowiedzi, a wnioski wyciągnięte będą fałszywe.

Dziewczyny przyjechały do Letohradu, by debatować, wygrać najwięcej rund, sprawdzić się; odjechały nie w pełni zadowolone, ale zrobiły wszystko, co mogły. Podziwiam je, bo do dziś są jedynym zespołem z gimnazjum, który uczestniczył w sumie w 13 wyjazdach debatowych, następnym zespołami są The Mighty Morphin Midget Ninjas oraz Smile, które uczestniczyły w 7 turniejach. Zespół Biedroneczki jest łatwo zauważalny:

http://debatovani.cz/greybox/?page=liga&liga_id=22
W ogóle historia występów naszego gimnazjum jest imponująca od chwili powstania w roku 2011.

http://debatovani.cz/greybox/?page=klub&klub_id=74
Na pewno każdy z uczestników tych debat, patrząc na te strony, przeżywa jeszcze raz swój pobyt i debaty, w których uczestniczył.
Niemniej Biedroneczki pozostają liderkami w każdym aspekcie, a ich upór, wola walki i determinacja są wielkim przykładem:

http://debatovani.cz/greybox/?page=tym&tym_id=661
Zespół czeka jeszcze jeden turniej, życzmy im spełnienia ich marzeń i jeszcze „jednej jazdy w pociągu” pełnym uczestników debat:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151849935067665&set=a.10150239827107665.313927.200486082664&type=1&theater

Chcielibyśmy kontynuować tradycję debat w naszym gimnazjum, dlatego poszukujemy osób otwartych, ciekawych doświadczeń, aby poświęciły trochę czasu na przeczytanie paru stron o planowanych inicjatywach w nadchodzącym roku 2014.

Jeżeli widzisz, że w debatach jest przyszłość także dla ciebie, odpowiedz na wezwania nauczycieli i zgłoś się na następną debatę. Będzie ciekawie, z ciepłymi wspomnieniami na całe życie.

http://debatovani.cz/pds/
http://debatovani.cz/web/blog-ntt/cteni-na-prazdniny
http://debatovani.cz/web/blog-ntt/postrehy-k-tezi-o-neprimych-danich 

MIKOŁAJKOWE DEBATOWANIE  2.12. - 6.12. 2013   
SZKOLNY KONKURS W DEBATOWANIU W J. ANGIELSKIM 

11.12. 2013  -  KONKURS W DEBATOWANIU W J. ANGIELSKIM                           
GYMNÁZIUM ČESKÝ TĚŠÍN, UL.FRÝDECKÁ                        

Informacje o debatach można znaleźć na stronach www.debatovani.cz 

Dnia 24 kwietnia 2012 r. w gimnazjum odbył się pierwszy szkolny turniej w debatowaniu w języku angielskim. 


Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz