Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Šablony 2017 Gympol

Název projektu: Šablony 2017 Gympol

Výzva: č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_035/0007777

Realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019 

Cíle projektu: 
  • Podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů:
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů
  • Podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Podporovat společné vzdělávání: personální posílení
  • Spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity zajišťující technickou podporu ICT

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz