Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Historia Gimnazjum

Nahoru

1909 Powstanie Polskiego Gimnazjum Realnego imienia Juliusza Słowackiego w Orłowej-Obrokach.
1938 Otwarcie drugiej po gimnazjum orłowskim placówki edukacyjnej przy czeskim Państwowym Gimnazjum Realnym w Czeskim Cieszynie. Były to klasy gościnne, edukacja przebiegała wraz z młodzieżą czeską. 
1939 - 1945 Okres drugiej wojny światowej przerywa działalność polskich szkół. 
1945
Ponownie rozpoczyna się nauka w klasach czeskiego gimnazjum przy ulicy Frydeckiej w Czeskim Cieszynie, znowu w formie klas gościnnych, a Ministerstwo Szkolnictwa i Oświaty Czechosłowacji wydało pozwolenie na otwarcie Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej-Obrokach.
1949 Ministerstwo Szkolnictwa i Oświaty Czechosłowacji ustanowiło samodzielne polskie gimnazjum realne w Czeskim Cieszynie (oficjalna nazwa Gimnazjum Realne z polskim językiem wykładowym), które do 1953 r. korzysta z lokali gimnazjum czeskiego. 
1953 Polskie klasy gimnazjalne w Czeskim Cieszynie zostały połączone ze szkołami wydziałową i ludową, a równocześnie przeniesione do budynku przy ul. Havlíčka. 
1962 Połączenie gimnazjum w Orłowej-Obrokach ze szkołą podstawową w Orłowej-Łazach, równoczesne przeniesienie siedziby gimnazjum z Obroków do obiektu szkoły podstawowej w Orłowej-Łazach. 
1964 Połączenie obu polskich gimnazjów w jedną placówkę pod kierownictwem Antoniego Zahraja. Istniało wtedy 11 klas w Cieszynie i 8 w Orłowej Łazach. 
1991 - 1994 Budowa samodzielnego gmachu gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
1992 Przeprowadzka gimnazjum z Orłowej-Łazów do pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Karwinie-Granicach. 
2009 Przestają istnieć karwińskie klasy gimnazjum, a jego uczniowie stają się uczniami gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
1. 9. 2014 Gimnazjum rozpoczyna rok szkolny z nową nazwą oraz dawnym patronem - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. 

 

  patrz:  Wikipedia