Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Geometria wykreślna

Nahoru
×

Zakresy tematyczne do matury z GW | 03.09.2021

 • Rzutowanie cechowane (rzut punktu, prostej i płaszczyzny, warstwice i proste spadu)
 • Obrót i kład płaszczyzny (wykorzystanie obrotu i kładu w rzutowaniu cechowanym i rzutach Mongea)
 • Krawędź płaszczyzn (krawędzie płaszczyzn, przekroje figur płaskich)
 • Prostopadłość prostych i płaszczyzn (prosta prostopadła do płaszczyzny, płaszczyzna prostopadła do prostej, odległość punktu od prostej i płaszczyzny)

 • Prosta i płaszczyzna w aksonometrii (ślady prostej, płaszczyzny, krawędź płaszczyzn, punkt przebicia prostej z płaszczyzną)
 • Rzuty graniastosłupa
 • Rzuty ostrosłupa
 • Rzuty walca
 • Rzuty stożka
 • Rzuty kuli
 • Punkt przebicia prostej z bryłą
 • Przecięcie graniastosłupa płaszczyzną
 • Przecięcie ostrosłupa płaszczyzną
 • Przecięcie walca płaszczyzną
 • Przecięcie kuli płaszczyzną
 • Elipsa i przekrój eliptyczny stożka
 • Parabola i przekrój paraboliczny stożka
 • Hiperbola i przekrój hiperboliczny powierzchni stożkowej
 • Rzuty okręgu
 • Rzut aksonometryczny graniastosłupa
 • Rzut aksonometryczny ostrosłupa
 • Rzut aksonometryczny stożka
 • Rzut aksonometryczny walca
 • Przecięcie graniastosłupa płaszczyzną w aksonometrii
 • Przecięcie ostrosłupa płaszczyzną w aksonometrii