Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Cambridge Centre

Nahoru

Centrum Przygotowań do Egzaminów Cambridge

      Cambridge Centre 

W naszej szkole isnieje od roku 2020 Centrum Przygotowań do Egzaminów Cambridge. Współpracujemy z Cambridge Centre w szkole językowej Cloverleaf w Ostrawie. Koordynatorem współpracy z Cambridge Centre jest mgr Tatiana Kotula
Zgłoszenia i informacje: tatiana.kotula@gympol.cz

OFERTA:
 • Kursy popołudniowe FCE (B2) i CAE (C1)
 • Seminaria FCE (B2) i CAE (C1)
 • Egzaminy Cambridge FCE i CAE (w szkole, dwa razy w ciągu roku szkolnego)
 • Testy FCE i CAE
Oferta kursów 2023/2024:
 • Wtorki lub czwartki (w szkole)
 • Wrzesień - maj
 • 14:35 – 16:05
FCE certyfikat:
 1. Znany i popularny na całym świecie, często wymagany
 2. Potwierdza znajomość języka angielskiego
 3. Respektują uczelnie, pracodawcy, instytucje
 4. Ważny jest bezterminowo, na zawsze
 5. Ważny w karierze zawodowej
 6. Dla uczniów – wyzwanie, okazja do sprawdzenia się oraz osiągnięcia sukcesu, motywacja do nauki, swobodna komunikacja w środowisku międzynarodowym, dodaje pewności siebie
 7. Uznawany jako zamiennik egzaminu maturalnego z j. angielskiego
 8. Naprawdę dodaje skrzydeł!
Ilu uczniów zdało już u nas egzaminy?
2019-20 : FCE 19, CAE 6 
2020-21 : FCE 16, CAE 5
2021-22 : FCE 19, CAE 11
2022-23: w grudniu zdało FCE 11 uczniów, w czerwcu zdawało 25 FCE, 8 CAE