Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Nahoru

Kierunek kształcenia: 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté gymnázium

Szkoła nie wymaga zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym kierunku.