Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Nahoru
Polské Gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace  ogłasza zgodnie z § 60 Ustawy o Szkolnictwie w RC (zákon č. 561/2004 Sb.), w aktualnym brzmieniu   

1. RUNDĘ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024 
na kierunek kształcenia 79-41-K/41 Gymnázium – gimnazjum czteroletnie

Terminy egzaminów wstępnych:
1. termin – 13. 4. 2023
2. termin – 14. 4. 2023 
Terminy zastępcze:
1. termin – 10. 5. 2023
2. termin – 11. 5. 2023 

W Czeskim Cieszynie, 16 stycznia 2023 r., Ing. Marie Jarnotová - dyrektor szkoły 

Informacje


Kierunek kształcenia: 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté gymnázium

(165kb)
(232kb)
(249kb)
(293kb)
(266kb)