Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Parlament uczniowski

Nahoru

Parlament Uczniowski Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie

na rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący: Jakub Zemene IIIA
Skarbnik: Edyta Kupczak IIIA
Instagram: Oskar Starobrzański IC, Klaudia Böhm IC, Edyta Kupczak IIIA

Przedstawiciele klas:

IA Tomasz Słowiaczek, Antonina Wania
IB Justyna Navrátil, Marek Mitrenga
IC Oskar Starobrzański, Daniel Cienciala, Tina Kožusznik, Klaudia Böhm
IIA Tymoteusz Kochaniewicz
IIB Karolina Twardzik, Julia Macura, Jakub Polášek, Mateo Rucki
IIC Karolina Filipczyk
IIIA Jakub Zemene, Marek Lacko, Edyta Kupczak
IIIB Vojtěch Bednář, Magdalena Farna
IIIC Izabela Rzyman, David Pietrosz
IVA Jaromír Hekera, Adam Cienciała
IVB Dorota Ciencialová, Nina Katrušák, Alicja Halama, Alicja Iwanuszek, Hanna Klus
IVC   Tomasz Grycz, Marek Buba, Filip Klimek, Gabriela Smílková

osoba reprezentująca pełnoletnich uczniów w Radzie Szkoły: Tobiáš Siwek