Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Parlament uczniowski

Nahoru

Parlament Uczniowski Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie

na rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący: Gabriela Smílek, Filip Klimek IIIC
Skarbnik: Szymon Sabela IVC
Grafik: Dominik Prymus IVA

Przedstawiciele klas:

IA Tymoteusz Kochaniewicz
IB Tiffany Sajdok, Karolina Twardzik, Julia Macura, Jakub Polášek, Mateo Rucki
IC Karolina Filipczyk
IIA Jakub Zemene, Marek Lacko, Bořek Pniok, Edyta Kupczak
IIB Adam Szczotka, Marcin Štěrba, Marie Brychová, Magdalena Farna
IIC Izabela Rzyman, David Pietrosz
IIIA Jaromír Hekera, Mateusz Morawiec, Adam Cienciała, Adriana Szolona, Viktor Śmiłowski
IIIB Dorota Ciencialová, Nina Katrušák, Alicja Halama, Alicja Iwanuszek, Hanna Klus, Tobiáš Siwek
IIIC Tomasz Grycz, Marek Buba
IVA Jakub Cechel
IVB Nela Grochol, Magdalena Fajkus, Mateusz Bartnicki
IVC   Joanna Grudzińska

osoba reprezentująca pełnoletnich uczniów w Radzie Szkoły: Tobiáš Siwek