Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Macierz Szkolna

Nahoru

Prezes:      Katarzyna Górniak, tel. 604 457 993
Zastępca:  Michał Kochaniewicz
                  Adam Starobrzański
E-mail:      macierz@gympol.cz

Nazwa osoby prawnej:
Macierz szkolna - Matice školská przy Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, pobočný spolek
IČO: 44738374
Siedziba: Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín

(50kb)