Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Studia w Polsce

TOP
Konsulat Generalny RP w Ostrawie informuje (list z 6.04.2022):

Szanowni Państwo, 

Konsulat Generalny RP w Ostrawie uprzejmie informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór wniosków do Programu im. Gen. Władysława Andersa. Program im. Andersa przewiduje studia na polskich uczelniach pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia począwszy od roku akademickiego 2022/2023. 

Termin składania aplikacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – 15 lipca 2022 roku. Termin składania aplikacji na studia II stopnia – 12 maja 2022 roku

O stypendium w ramach Programu mogą od dwóch lat ubiegać się również osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju. Zgodnie z regulaminem osoba ta powinna również odbyć cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski. Osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz krócej przebywające za granicą, mogą aplikować na studia bezpośrednio na uczelni, jak wszyscy kandydaci w Polsce. 

W ramach stypendium możliwy jest również udział w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce (rozwój kompetencji językowych oraz wiedzy specjalistycznej). 

Wszelkie informacje dot. programu studiów znajdą Państwo na stronie internetowej NAWA: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa/studia-i-stopnia/ogloszenie. 

Materiały w załączeniu: regulamin konkursu, ogłoszenie naboru. 

Z poważaniem, Izabella Wołłejko-Chwastowicz

Konsul Generalny RP
PDF
Regulamin 
(701 kb)

PDF
Ogłoszenie o naborze 
(190 kb)

Nasi partnerzy

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín
je  příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 
Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz

datová schránka:4g6jbbj
IČ: 62331493

TOP