Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Programowanie

Klasyfikacja seminarium programowania | Pt 19.7.2019 

Wagi ocen:

Testy 100%
Referaty 50% 
Projekty 50 lub 100% 
Zadania domowe 25 lub 50% 

 Oceny:
 
Ocena  Punkty w teście Poprawka testu Stan oddanego projektu
 celujący 81..100 % 86..100 %  projekt spełnia wszystkie należności
 chwalebny 61..80 % 71..85 %  drobne błędy i niedociągnięcia, niepoprawna forma
 dobry 41..60 %  56..70 % program nie robi wskazanej czynności, niepoprawny wynik
 dostateczny 21..40 %  41..55 %  program nie działa, ale jego części są w miarę poprawne
 niedostateczny 0..20 %  0..40 % nieoddanie projektu, całkowity brak konceptu 

Aktywność na lekcji nie jest oceniana osobnymi stopniami, ale może być oceniona dodatkowym punktem w teście z danego tematu, nieaktywność jest oceniana dodatkowym zadaniem domowym (klasyfikowanym).

W razie niedobrego wyniku uczeń może powtórzyć nieudany test - w takich wypadkach będzie test trudniejszy oraz będzie obowiązywać inna skala ocen (patrz "poprawka testu").

W ramach jakiegokolwiek wyniku "pomiędzy" jest uczeń klasyfikowany gorszą oceną z możliwoscią podjęcia się dodatkowego zadania domowego.
 może Cię zainteresować ...Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz