Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język rosyjski

Język rosyjski - klasyfikacja | Cz 18.7.2019 

Procentowa skala ocen u testów pisemnych:
100% - 85% celujący
84% - 70% chwalebny
69% - 55% dobry
54% - 40% dostateczny
39% - 0% niedostateczny

Waga stopni:
10 pisemny test powtórkowy, dyktando, odpowiedź ustna, prezentacja
5 krótkie sprawdziany, słówkamoże Cię zainteresować ...Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz