Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język rosyjski

Nahoru
×

Język rosyjski - klasyfikacja | 01.09.2022

Procentowa skala ocen u testów pisemnych:
100% - 85% celujący
84% - 70% chwalebny
69% - 55% dobry
54% - 40% dostateczny
39% - 0% niedostateczny

Waga stopni:
10 pisemny test powtórkowy, dyktando, odpowiedź ustna, prezentacja
5 krótkie sprawdziany, słówkaMoże Cię zainteresować.