Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język polski - charakterystyka przedmiotu | Cz 18.7.2019 

Język polski to język ojczysty zaolziańskiej społeczności. W związku z tym jest priorytetowym przedmiotem w gimnazjum. Obejmuje zajęcia z literatury polskiej i językoznawstwa. W ramach literatury uczniowie czytają, analizują oraz interpretują podstawowe dzieła literatury polskiej, poznają współczesną kulturę polską, uczą się dostrzegać korelację pomiędzy zjawiskami literackimi oraz historycznymi, plastycznymi, filmowymi. Uzyskują informacje o najsłynniejszych twórcach literatury czasów dawnych i obecnych.

W dziedzinie językoznawczej nacisk kładziony jest na zajęcia związane z szeroko pojętą praktyką językową, typowe cechy środowiska dwujęzycznego, cechy współczesnej polszczyzny, umiejętność jasnego wyrażania myśli i poglądów.

Liczba lekcji języka polskiego w gimnazjum:

kl.I-III - 3 lekcje, z tego dwie w całej klasie (literatura) i jedna w grupach (zajęcia językowe)

kl. IV - 4 lekcje, z tego trzy w całej klasie (literatura), jedna w grupach (zajęcia językowe)


może Cię zainteresować ...Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz