Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język francuski

Nahoru
×

Podręczniki i kryteria | 18.07.2019

 
Na lekcjach języka francuskiego pracujemy z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń wydawnictwa Hachette  "Texto” 1 oraz "Texto" 2. 
Oceniane są sprawdziany pisemne z zakresu szerszego  materiału (po każdym zakończonym dziale), kartkówki z bieżącego materiału, odpowiedzi ustne oraz ćwiczenia wykonywane w domu i na lekcji. Istotnym  elementem wpływającym na ocenę końcową jest aktywność podczas zajęć.

Kryteria procentowe (sprawdziany i kartkówki):

100 – 85%  = celujący
84 – 70% = chwalebny
69 – 55% = dobry
54 – 40% = dostateczny
39% = niedostateczny 


Może Cię zainteresować.