Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język francuski

Podręczniki i kryteria | Cz 18.7.2019 

Na lekcjach języka francuskiego pracujemy z podręcznikiem „LE NOUVEAU TAXI”, wyd. Hachette

Klasa pierwsza i druga – „Le nouveau Taxi”1
Klasa trzecia i czwarta – „Le nouveau Taxi”2

Oceniane są sprawdziany pisemne z zakresu szerszego  materiału (po każdym zakończonym dziale), kartkówki z bieżącego materiału, odpowiedzi ustne oraz ćwiczenia wykonywane w domu i na lekcji. Istotnym  elementem wpływającym na ocenę końcową jest aktywność podczas zajęć.

 Kryteria procentowe (sprawdziany i kartkówki):

100 – 85%  = celujący
84 – 70% = chwalebny
69 – 55% = dobry
54 – 40% = dostateczny
39% = niedostateczny


Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz