Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Geografia

Nahoru
×

Charakterystyka przedmiotu | 26.08.2022

Podstawowe cele nauczania geografii w gimnazjum

 

·         Cel pierwszy polega na stopniowym  zaznajamianiu się z podstawowym  wyobrażeniem  przestrzennym  świata  (oceanami, kontynentami,  państwami).

·         Z tym związane jest rozwijanie zdolności poszukiwania sposobów zdobywania i porządkowania informacji dotyczących danej tematyki.

·         Drugim celem jest opanowanie umiejętności samodzielnej pracy z informacjami opartymi na danych statystycznych, pracy z mapami i dodatkowymi  źródłami  informacji dotyczących środowiska przyrodniczego Ziemi.

·         Trzeci cel to ugruntowanie  zrozumienia podstawowych zależności pomiędzy człowiekiem i przyrodą.

·         Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy twórczej - praca z komputerem,tworzenie prezentacji, umiejętność pisania referatów, praca w grupie….

·         Pozytywne nastawienie studentów do przedmiotu geografii.

 

Cele realizowane są za pomocą różnych  metod, forem i środków podczas lekcji geografii, w trakcie  seminariów geograficznych oraz różnych konkursów geograficznych.

 

 Może Cię zainteresować.