Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Fizyka

Nahoru
×

Dotacje lekcyjne, konkursy | 01.09.2023


W klasach pierwszej, drugiej i trzeciej uczniowie zaliczają po dwie lekcje fizyki tygodniowo oraz ćwiczenia, które w klasach pierwszych odbywają się w formie jednej lekcji raz na dwa tygodnie, w klasach drugich i trzecich mają one formę dwugodzinówki (90 minut) odbywającej się raz na miesiąc. W ramach ćwiczeń uczniowie mają okazję pogłębić przerabiany materiał i zapoznać się z fizyką eksperymentalną, sami przeprowadzać doświadczenia i mierzyć charakterystyki zjawisk. Do ćwiczeń wykorzystywane jest nowo wyposażone specjalizowane laboratorium. W klasach trzeciej i czwartej mają uczniowie dodatkowo możliwość wyboru seminariów z fizyki (dwie lekcje tygodniowo w każdej klasie), w ramach których poszerzane są przerabiane tematy. W klasie czwartej zajęcia te mają na celu również przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminów wstępnych. 

Swoją pasję do fizyki mogą uczniowie również rozwijać przy pomocy konkursów, takich jak olimpiada fizyczna, Lwiątko, FYKOS, Fyziklání... 


Może Cię zainteresować.