Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Fizyka

TOP

Wszystko, czego trzeba wiedzieć o fizyce w gimnazjum

Lekcje fizyki wprowadzają uczniów w świat fundamentalnych i uniwersalnych zjawisk zachodzących wokół nas jak teoretycznie, przez analizy i opisy tych zjawisk, tak praktycznie, przez doświadczenia i pomiary. Zajęcia prowadzą w kierunku rozważania o ciałach fizycznych, które nas otaczają, i ich właściwościach, o procesach mających miejsce w życiu codziennym człowieka, warunkach ich przebiegu i możliwościach wykorzystania. Czteroletni kurs obejmuje cały zakres fizyki: od mechaniki Newtona, po mechanikę kwantową Schrödingera i szczególną teorię względności Einsteina, od atomu i cząstek elementarnych, po Układ Słoneczny. Fizyka, jako nauka oparta na matematyce, uczy logicznego myślenia i systematyczności, a przede wszystkim uczy badawczego spojrzenia na otaczający nas świat.   

„Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania.”  
ks. prof. M. Heller

DOTACJE LEKCYJNE, KONKURSY | Po 30.8.2021Mgr. 

W klasach pierwszej, drugiej i trzeciej uczniowie zaliczają po dwie lekcje fizyki tygodniowo oraz ćwiczenia, które w klasach pierwszych odbywają się w formie jednej lekcji raz na dwa tygodnie, w klasach drugich i trzecich mają one formę dwugodzinówki (90 minut) odbywającej się raz na miesiąc. W ramach ćwiczeń uczniowie mają okazję pogłębić przerabiany materiał i zapoznać się z fizyką eksperymentalną, sami przeprowadzać doświadczenia i mierzyć charakterystyki zjawisk. Do ćwiczeń wykorzystywane jest nowo wyposażone specjalizowane laboratorium. W klasach trzeciej i czwartej mają uczniowie dodatkowo możliwość wyboru seminariów z fizyki (dwie lekcje tygodniowo w każdej klasie), w ramach których poszerzane są przerabiane tematy. W klasie czwartej zajęcia te mają na celu również przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminów wstępnych.
 
Swoją pasję do fizyki mogą uczniowie również rozwijać przy pomocy konkursów, takich jak olimpiada fizyczna, Lwiątko, FYKOS, ... może Cię zainteresować ...Nasi partnerzy

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín
je  příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 
Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz

datová schránka:4g6jbbj
IČ: 62331493

TOP