Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení 2019/20

Přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška"), není-li dále stanoveno jinak. Možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena.

V naší škole bude uchazeč skládat zkoušku (test) i z jazyka polského. 
Každý uchazeč může podat 2 přihlášky na dvě školy, nebo  v jedné škole, ale na dva různé obory a může vykonat na každé z nich přijímací zkoušku. Centrum pro zjišťování výsledků (Cermat) po vyhodnocení výsledků zašle na školy výsledky uchazečů, kde bude rozhodující lepší výsledek ze dvou zkoušek.

Termíny pro čtyřletá gymnázia: 12. a 15. dubna 2019 otevři

Pro školní rok 2019/2020 nabízíme: Obor 79-41-K/41 Gymnázium – pro žáky 9. tříd základních škol , denní studium

Předpokládaný počet přijatých uchazečů z řad žáků devátých tříd ZŠ do všeobecného oboru 
79-41-K/41 Gymnázium je 90 žáků (tj. 3 třídy).

Formulář přihlášky - otevři

Ilustrační testy - www.cermat.cz - Jednotná přijímací zkouška SŠ 2018

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium budou zahájeny 9. března 2019 - informace budou zaslány na jednotlivé základní školy - plakát

Organizace a kritéria - otevři

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz