Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Rekrutacja 2020/2021

Na rok szkolny 2020/2021 proponujemy:

Profil 79-41-K/41 Gimnazjum – dla uczniów 8 klas szkół podstawowych, tryb dzienny.
Planowana liczba przyjętych kandydatów to 90 uczniów (tzn. 3 klasy).

Oprócz jednolitego (państwowego) egzaminu wstępnego z języka czeskiego i matematyki kandydaci będą zdawali również szkolny egzamin z języka polskiego. Bierzemy również pod uwagę wyniki nauczania z 8 i 9 klasy szkoły podstawowej.

Egzamin wstępny z matematyki jest dla naszej szkoły tłumaczony na język polski.

Termin podania zgłoszenia do 1. rundy rekrutacji: 2 marca 2020

formularz zgłoszenia

Terminy 1. rundy egzaminów wstępnych dla kierunków czteroletnich:
  1. termin: wtorek 14 kwietnia 2020
  2. termin: środa 15 kwietnia 2020
Termin dodatkowy (dla osób, które z ważnych powodów nie mogły zdawać w normalnym terminie):
  1. termin: środa 13 maja 2020
  2. termin: czwartek 14 maja 2020

Cermat - jednotná přijímací zkouška

Przykładowe zadania

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz