„Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka – sztuką; poezja i filozofia powinny się zjednoczyć.” Friedrich Schlegel
Historia Gimnazjum

 

 

Kalendarium historyczne


1909    Powstanie Polskiego Gimnazjum Realnego imienia Juliusza Słowackiego w Orłowej-Obrokach.
     
1938   Otwarcie drugiej po gimnazjum orłowskim placówki edukacyjnej przy czeskim Państwowym Gimnazjum Realnym w Czeskim Cieszynie. Były to klasy gościnne, edukacja przebiegała wraz z młodzieżą czeską.
     
1939 - 1945   Okres drugiej wojny światowej przerywa działalność polskich szkół.
     
1945   Ponownie rozpoczyna się nauka w klasach czeskiego gimnazjum przy ulicy Frydeckiej w Czeskim Cieszynie, znowu w formie klas gościnnych, a Ministerstwo Szkolnictwa i Oświaty Czechosłowacji wydało pozwolenie na otwarcie Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej-Obrokach.
     
1949   Ministerstwo Szkolnictwa i Oświaty Czechosłowacji ustanowiło samodzielne polskie gimnazjum realne w Czeskim Cieszynie (oficjalna nazwa Gimnazjum Realne z polskim językiem wykładowym), które do 1953 r. korzysta z lokali gimnazjum czeskiego.
     
1953   Polskie klasy gimnazjalne w Czeskim Cieszynie zostały połączone ze szkołami wydziałową i ludową, a równocześnie przeniesione do budynku przy ul. Havlíčka.
     
1962   Połączenie gimnazjum w Orłowej-Obrokach ze szkołą podstawową w Orłowej-Łazach, równoczesne przeniesienie siedziby gimnazjum z Obroków do obiektu szkoły podstawowej w Orłowej-Łazach.
     
1964   Połączenie obu polskich gimnazjów w jedną placówkę pod kierownictwem Antoniego Zahraja. Istniało wtedy 11 klas w Cieszynie i 8 w Orłowej Łazach.
     
1991 - 1994   Budowa samodzielnego gmachu gimnazjum w Czeskim Cieszynie.
     
1992   Przeprowadzka gimnazjum z Orłowej-Łazów do pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Karwinie-Granicach.
     
2009   Przestają istnieć karwińskie klasy gimnazjum, a jego uczniowie stają się uczniami gimnazjum w Czeskim Cieszynie.
     
1. 9. 2014   Gimnazjum rozpoczyna rok szkolny z nową nazwą oraz dawnym patronem - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.
     
    patrz Wikipedia

« wstecz, aktualizacja 10.12.2012, artykuł wyświetlono 28,982×