Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język niemiecki

Nahoru
×

Waga stopni - przedmiot - j. niemiecki | 01.09.2022

Waga stopni :

10 - testy powtórkowe, prace pisemne
6   - egzaminowanie ustne, krótsze sprawdziany z gramatyki, prezentacje, ćwiczenia
4   - krótkie sprawdziany ze słówek, czasowników nieregularnych. zadania domowe
2   - praca w grupach

Testy - przelicznik procentów na stopnie:

Celujący  100 % - 85 % 
Chwalebny   84 % - 70 %
Dobry          69 % - 55 %
Dostateczny  54 % - 40 %

Może Cię zainteresować.