Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język niemiecki

Waga stopni - przedmiot - j. niemiecki | Cz 18.7.2019 

Waga stopni :

10 - testy powtórkowe, prace pisemne
6   - egzaminowanie ustne, krótsze sprawdziany z gramatyki, prezentacje, ćwiczenia
4   - krótkie sprawdziany ze słówek, czasowników nieregularnych. zadania domowe
2   - praca w grupach

Testy - przelicznik procentów na stopnie:

Celujący  100 % - 85 % 
Chwalebny   84 % - 70 %
Dobry          69 % - 55 %
Dostateczny  54 % - 40 %

może Cię zainteresować ...Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz