Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Chemia

Nahoru
×

CHEMIA - informacje o przedmiocie | 18.07.2019

Cele przedmiotu:

Chemia to jeden z przedmiotów przyrodniczych, które umożliwiają uczniom poznawanie świata i samego siebie. W trakcie nauki uczniowie zdobywają  wiadomości, dzięki którym są w stanie uświadomić sobie znaczenie przedmiotu i  jego związek z życiem codziennym. Uczą się przeprowadzać doświadczenia chemiczne, interpretować je i wyprowadzać wnioski. Uzyskane wiadomości umożliwiają im podjęcie studiów na uczelniach  w Republice Czeskiej i w  Polsce.

Dotacja lekcyjna:

Zajęcia z chemii są w programie klasy pierwszej (3 lekcje tygodniowo), drugiej i trzeciej (po 2 lekcje). Oprócz tego w klasie drugiej uczeń  przychodzi co trzy tygodnie na zajęcia do niedawno zrekonstruowanego laboratorium chemicznego.

 W klasie trzeciej i czwartej jest do wyboru dwulekcyjne seminarium chemiczne, którego celem jest przygotowanie uczniów do studiów związanych z tym właśnie przedmiotem (medycyna, farmacja,….) .

Lekcje odbywająsię w klasie dysponującej komputerem i projektorem. 


Może Cię zainteresować.