Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Školská rada

Nahoru

Školská rada

Školskou radu od 1. 1. 2023  tvoří:

Členové jmenovaní zřizovatelem:
  • Ing. Bohuslav Niemiec
  • Mgr. Tomasz Pustówka

Členové zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:
  • Ing. Stanisław Marszałek
  • Tobiáš Siwek – zástupce zletilých žáků

Členové zastupující pedagogické pracovníky:
  • Mgr. Regina Tietzová
  • Mgr. Leszek Bednarski

(81kb)
(81kb)