Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Přijímací řízení

Nahoru

79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté gymnázium

Škola nevyžaduje v přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání