Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Přijímací řízení

Nahoru
Polské Gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace   vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024   
do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté gymnázium 

Přijímací zkoušky proběhnou v termínech:
1. termín – 13. 4. 2023
2. termín – 14. 4. 2023 
Náhradní termíny:
1. termín – 10. 5. 2023
2. termín – 11. 5. 2023   

V Českém Těšíně dne 16. ledna 2023, Ing. Marie Jarnotová, v. r. , ředitelka školy 

Informace

Obor: 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté gymnázium

(141kb)
(232kb)
(249kb)
(293kb)
(266kb)